Key2Property Logo

16
Ян '19          Аутсорсингът на продажбите в хотелиерството е прекрасен начин да увеличиш търговския си екип и да разраснеш бизнеса. Често обаче мениджърите се въздържат да възложат на външна фирма своите функции по отношение на продажбите, защото ги приемат за ключови за маркетинговата си стратегия. Загубата на каквато и да било степен на контрол върху всеки аспект от процеса на продажбите може да бъде труден.

          В други случаи, става въпрос за страха от непознатото. Трудно е да си представиш, че друга компания ще презентира правилно твоя бранд. Мениджърите имат нужда да владеят очакванията и преживяванията на гостите. Въпреки тези притеснения, съществуват редица бизнес и оперативни предимства при аутсорсинга на продажбите.